Męskie Koło Żywego Różańca
  Świętego Jacka                                               
                                                                                                                            Proszę weźcie znów ufnie
                                                                                                                            do rąk różaniec,
                                                                                                                            odkrywając na nowo
                                                                                                                            w świetle pisma świętego
                                                                                                                            jego przeogromną moc
                                                                                                                                                                                                              bł. Jan Paweł II                                         
 VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
Słowa Ewangelii według św. Jana
J 14, 15-21


Jezus powiedział do swoich uczniów:«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze –
Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie
będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

Kliknij, aby edytować treść...
Usłyszałm i myślę, że.....


To miejsce przeznaczone jest na Twoje przemyślenia nt. niedzielnej Ewangelii.
Podziel się nimi: nowyrozaniec@gmail.com

Zachęcamy do czytania miesięcznika RÓŻANIEC


Niedzielna Poezja

                                       
   
Nie pojmiesz umysłem.
Z Ducha możesz tylko
Słowa wypowiedzieć
Przez rozum nie przejdzie
nawet najmniejszy
przecinek.
Bez wiary choć widziałbyś
Nie ujrzysz głębi,
nie uwierzysz.
To nie łaska zrozumienia,
lecz łaska poznania
i bożego ukochaniaPotrzeba modlitwy

Wiele razy w licznych objawieniach Matka Boża prosiła ludzi
o modlitwę. Najczęściej mówiła o różańcu, jako jedynej obronie przeciw szatanowi i jego zasadzkom. Jednym z bardziej znanych miejsc objawień w których Maryja zachęca do tej modlitwy jast Fatima. To tam trójce dzieci świetlana postać Matki mówi by nie ustawały w modlitwie na różańcu prosząc o pokój dla świata. Jak wiele dobra niesie rozważanie
tajemnic życia, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana
Jezusa Chrystusa podczas przesuwania koralików różańca
z wypowiadanymi ...Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą.... przekonał się ten kto choć raz w trudnej życia chwili wziął w ręce koronkę różańca i z wiarą prosił Maryję o pomoc. Do odmawiania różańca zachęcał też nasz Św. Jan Paweł II : "Proszę weźcie znów ufnie do rąk różaniec, odkrywając na nowo w świetle pisma świętego jego przeogromną moc .Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność tej modlitwy, powierzając jej (...) najtrudniejsze sprawy. W chwilach, gdy samo chrześcijaństwo było zagrożone, mocy 
tej właśnie modlitwy przypisywano ocalenie przed niebezpieczeństwem, a Matkę Bożą Różańcową czczono jako Tą, która wyjednywała wybawienie". I Ciebie drogi przyjacielu zachęcam byś modlił się tą prostą a jakże bogatą w treść, modlitwą.

Czy odmawiasz codziennie różaniec? 
Czy znasz wszystkie tajemnice różańca ?

Jak odmawiać różaniec :

Na samym początku należy uczynić znak Krzyża Świętego i na krzyżyku odmówić Wierzę
w Boga.
Na pierwszym paciorku odmawia się Ojcze nasz.
Na trzech kolejnych Zdrowaś Mario (3x) Są to modlitwy wstępne; ich intencją jest uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości.
Kolejny paciorek to modlitwa Chwała Ojcu
Następonie zapowiada się daną część i tajemnicę jako temat do rozważania na tle powtarzanych modlitw ustnych: Ojcze nasz,  10 x Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

Tajemnice różańca :

    Tajemnice Radosne - odmawiamy w poniedziałki i soboty

I - Zwiastowanie NMP
II - Nawiedzenie św. Elżbiety
III - Narodzenie Pana Jezusa
IV - Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
V - Znalezienie Pana Jezusa w świątyni
    Tajemnice Światła - odmawiamy w czwartki

I-Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
II-Wesele w Kanie Galilejskiej
III-Głoszenie Królestwa Bożego
IV-Przemienienie na górze Tabor
V-Ustanowienie Eucharystii
    Tajemnice Bolesne - odmawiamy we wtorki i piątki 

I - Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
II - Biczowanie Pana Jezusa
III - Cierniem ukoronowanie
IV - Droga Krzyżowa
V - Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu
    Tajemnice Chwalebne - odmawiamy w środy i niedziele

I - Zmartwychwstanie Pana Jezusa
II - Wniebowstąpienie
III - Zesłanie Ducha Świętego
IV - Wniebowzięcie NMP
V - Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

Na zakończenie można odmówić : Pod Twoją Obronę ...

Święty tygodnia

Święty Filip Nereusz,
prezbitera

INFORMACJE ; OGŁOSZENIA

VI NIEDZIELA WIALKANOCNA
Trwa miesiąc maj. W tradycji naszego kościoła, miesiąc szczególnie przepełniony wychwalaniem Matki Najświętszej. Niech nie zabraknie nam czasu na uczestnictwo w nabożeństwach majowych lub choć w popularnych majówkach z litanią loretańską przy przdrożnych kapliczkach.

Dobrego Tygodnia ;) 
                      Bliżej Boga Hasło obecnego roku liturgicznego brzmi

                „Idźcie i głoście”